Seija Kainulainen

Seija Kainulainen -tilintarkastaja
Brändin visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus.
Web-sivut, logo, käyntikortti, A5-esite, A4-lomakepohja, laskutuspohja.

Date: 2010 / Client: Seija Kainulainen / Role: Art Director / URL: www.seijakainulainen.fi /