Finer

Loimme Brand MNGR tiimillä Finer Kaivuupalvelulle uuden brändi-identiteetin. Vastasin koko visuaalisen identiteetin suunnittelusta ja toteutuksesta. Nettisivujen visuaalinen suunnittelu työn alla.

Date: 2017 / Client: Finer Kaivuupalvelu / Brand MNGR / Role: AD/Graphic Designer /